สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทร 0-5422-7527 ต่อ 106 หรือ 123 (กลุ่มงานทันตกรรม)

Fax 0-5422-7524